(klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Avondskoekoeksbloem

2017

Tot in de namiddag zijn de witte kroonbladeren van de avondkoekoeksbloem verslapt en gekreukeld. Daarna komen ze stilaan weer tot leven en verdwijnen de kreukels om tegen de avond weer in volle bloei te staan, vandaar de naam avondkoekoeksbloem.

Beemdkroon

2017

Deze plant produceert veel nectar. Imkers noemen het een drachtplant omdat ze nectar en stuifmeel levert aan de bijen. Vroeger werd het blad ook gebruikt als een surrogaat voor thee.

Boerenwormkruid

2017

De naam boerenwormkruid kreeg deze soort omdat de landelijke bevolking haar gebruikte om maden en ingewandswormen te verdrijven. Deze verdrijving gebeurt door de sterke etherische olie die de plant bevat.

Bosanemoon

2017

Bijnamen van de bosanemoon zijn oa duivelskruid, dit door zijn giftigheid. Net als de meeste andere planten van de ranonkelfamilie bevat de bosanemoon giftige stoffen,  die bij gevoelige mensen voor huidproblemen kunnen zorgen. De bloem draait met de zon mee en wordt daarom ook "achteromkijkertje" genoemd. 

Bosbies

2017

De bosbies komt van nature voor in Eurazië en werd vroeger  als vlechtmateriaal gebruikt.

Dotterbloem

2017

De algemeen verspreide naam dotterbloem heeft de plant gekregen naar de dooiergele kleur van de bloemen, want "dotter" is volgens dr.J. de Vries (Nederlands germanist en volkskundige 1890-1964), een bijvorm van dodder en zou met dooier in verband staan.

Duizendblad

2017

De Nederlandse naam "duizendblad" verwijst naar de heel verfijnde blaadjes. In de 17de eeuw was het duizendblad een populaire groente. De jonge bladeren werden als spinazie klaargemaakt of in soep gedaan. Het duizendblad kan ook worden gebruikt voor het verven van textiel.

Echte valeriaan

2017

Katten voelen zich sterk aangetrokken door deze plant vanwege de geur die een eigenaardige bekoring op hen uitoefent. Dat deze plant veelvuldig gebruikt werd bij allerlei kwalen of ziekten kunnen  we opmaken uit de Franse en Engelse volksnamen die luiden: guerit-tout en all-heal. 

Eenbes

2017

Toen er eertijds veel pest heerste droeg men een bes bij zich om zich bij voorbaat tegen deze gevreesde ziekte te beschermen. Om zeker te zijn dat men de bes altijd bij zich had, naaide men haar tussen de kleren. De bes moest echter tussen 15 augustus en 18 september geplukt zijn, anders was men niet zeker van de goede werking. 

Fluitenkruid

2017

Fluitenkruid is van oorsprong een bosplant, maar heeft zich aan andere milieus weten aan te passen en komt daarom nu meestal voor langs dijken, vaarten en wegen. De Nederlandse benaming "fluitenkruid" heeft de plant te danken aan het gebruik dat de jeugd van de holle  stengels maakte: die sneed er fluitjes van.

Gele dovenetel

2017

De Nederlandse naam "dovenetel" heeft te maken met de bladen, die lijken op die van de brandnetel, maar zijn niet bezet met brandharen (kleine stekeltjes). Geel is de kleur van de bloem natuurlijk.

Gele lis

2017

In de volksgeneeskunde werd de wortelstok, in wijn getrokken, aangeraden bij geelzucht, waterzucht en astma. Gewoon in water getrokken werd hij aangewend bij tand- of kiespijn.

Gele morgenster

2017

De naam gele morgenster, kreeg deze soort omdat de bloemkleur geel is en omdat de stervormige bloem zich reeds in de vroege morgen opent. De bloem sluit zich reeds op het middaguur, welk weer het op dat ogenblik ook mag zijn.

Gewone berenklauw

2017

De naam "berenklauw" heeft de plant gekregen vanwege de grote, ruigbehaarde bladeren die men met de klauw van een beer vergeleek. 

Gewone engelwortel

2017

Vroeger werd de geconfijte steel als snoep gegeten. Ook wordt de plant gebruikt bij het bereiden van bepaalde likeuren (chartreuse), terwijl de wortels in Noorwegen worden verwerkt in brood.

Gewone klaproos

2017

Er zijn legendes die verhalen dat de klaprozen op een slagveld verschijnen als de grond is doordrenkt met het bloed van duizenden doden, waarbij men geloofde dat het vergoten bloed er verantwoordelijk voor was. Inmiddels weet men dat dit verschijnsel veroorzaakt wordt door de omgewoelde grond na een veldslag, waardoor er een goede bodem ontstaat voor het klaprooszaad.

Gewone salomonszegel

2017

Elk jaar valt de oude stengel van de wortelstok af en wordt het volgende jaar op de verlenging van de wortelstok een nieuwe stengel gevormd. Door de talrijke vaatbundels in de verdikte knoop lijkt de plaats waar de stengel is afgevallen op een zegel. In de lidtekens die de afgestorven stengels op de wortelstok achterlieten zag men de afdrukken van een zegelring en wel die van koning Salomo (Joodse koning 970 -933 VC).  

Gewone smeerwortel

2017

Vanwege de taaie, slijmerige, gomachtige substantie die de wortelstok bevat en die op zweren gesmeerd werd, ontstond de naam "smeerwortel".

Groot hoefblad

2017

In de Middeleeuwen noemde men de plant "Filiae ante Patrem", dat is dochters die voor de vader verschijnen. Hiermee wilde men aanduiden dat de bloemen eerder verschijnen dan de grote bladeren.

Grote kaardenbol

2017

De Nederlandse naam "kaardenbol" komt van het Middeleeuwse gebruik wollenlaken te ruwen (een oneffen oppervlak geven)= kaarden. Hiertoe werden een aantal kaardenbollen in een kruisvormige houten kader geplaatst.

Grote kattenstaart

2017

De Nederlandse naam kreeg de plant naar de vorm van de lange bloeiaar. De wortel van de kattenstaart geeft een rode kleurstof voor het verven van wol.

Kleine maagdenpalm

2017

xx

Klein hoefblad

2017

De Nederlandse naam heeft te maken met het blad, dat lijkt op een paardenhoef. Ook bij het klein hoefblad zoals bij het groot hoefblad verschijnen eerst de bloemen, pas daarna de bladeren. 

Korenbloem

2017

In de Egyptische graven zijn de mummies vaak getooid met een krans van korenbloemen, zo ook de mummie van Toetachamon. In de bloementaal is de korenbloem het symbool van rijkdom, schuchtere liefde en fijnheid. 

kruipende zenegroen

2017

Ajuga reptans van het Griekse woord "aguios" dat zwakke gewrichten betekent. De Latijnse soortnaam "reptans" (kruipend) dit slaat op de plat tegen de grond gedrukte bladeren en kruipende uitlopers die voor ongeslachtelijke voortplanting zorgen. De zaden worden door mieren verspreid.

Moerasandoorn

2017

Bij de Nederlandse benaming verwijst het eerste deel naar de groeiplaats en het tweede deel "andoorn" heeft een onbekende oorsprong. 

Moeraszegge

2017

xx

Oranje havikskruid

2017

De oude Grieken meenden dat de havik van deze plant gebruik maakte om zijn gezichtsvermogen te versterken. Oorspronkelijk uit berggebieden in Midden- Noord- en Oost-Europa. 

Paardenbloem

2017

Boeren rookten vroeger in het voorjaar hun woonhuis en stallen uit met paardenbloemen. Het doel van dit ritueel was om de boerderij te reinigen van allerlei onzuiverheden.

Paardenbloemstreepzaad

2017

Het eerste gedeelte "paardenbloem" van de Nederlandse benaming verwijst naar de vergelijking van het blad met het blad van de paardenbloem. Het tweede gedeelte "streepzaad" verwijst naar de vele ribben op het zaad.

Pinksterbloem

2017

De naam pinksterbloem, doet vermoeden dat deze plant bloeit met pinksteren, maar meestal is ze dan reeds uitgebloeid. De pinksterbloem is een waardplant (= deze plant is gastheer voor bepaalde dieren) in dit geval voor het oranjetipje (vlinder) en de favoriete verblijfplaats van de schuimcicade, een kevertje dat het schuim veroorzaakt wat vaak te vinden is op onderandere de pinksterbloem.  

Smalle weegbree

2017

De Indianen noemden weegbree "voetstap van de bleekgezichten". Een verklaring hiervoor is dat overal waar de "bleekgezichten" waren geweest, zij een spoor van weegbree achterlieten.

Sneeuwklokje

2017

Sneeuwklokjes vallen onder de stinzeplanten. Het woord stinzeplant is afgeleid van het woord stins. Stins is een Fries woord en wordt sinds 1400NC gebruikt als benaming voor een stenen huis. Vanaf 1600 kwamen er meer sierplanten rond de "stinzen". Eén ervan was het sneeuwklokje. 

Tongvaren

2017

De sporen (zaadjes van een varen) worden beschermd door een dekvlies, maar dit wordt bij rijping, september-oktober, weggedrukt zodat de sporen zich kunnen verspreiden. De bladeren van de tongvaren werden vroeger gebruikt voor de genezing van zieke schapen.  

Wilde peen

2017

De peen wordt al duizende jaren verbouwd, maar pas in de 16e eeuw werd hij in Engeland geïntroduceerd door Vlamingen die waren gevlucht voor Philips II van Spanje.

Wilgenroosje

2017

De Engelse benaming, fireweed, dankt de plant aan het feit dat ze  een van de eerste planten is die terug te voorschijn komt na een bosbrand.